تفکیک فضا الزاما به‏ صورت فیزیکی و ایجاد موانع سراسری نیست؛
می‏تواند با استفاده از هنر فضاسازی، تیغه ها یا جداگرهای مجازی ایجاد شود. یعنی مواردی که چشم با دیدن آن‏ها خود به خود فضاها را از هم جدا می کند؛مثلا برای جدا کردن ناهار‏خوری از فضای خصوصی میتوان از دو نیم دیوار یا با تغییر ارتفاع کف و سقف، فضا را به صورت مجازی جدا کرد.

در ادامه بعضی از راهکار های تفکیک فضا را به شما معرفی می کنیم؛

تغییر رنگ دیوار : 

در این روش با رنگ کردن دیوار های به رنگ های مختلف این حس را به بیننده القا میکنید که فضاها از هم جداست.

تغییر در ارتفاع کف( از طریق پله یا تغییر در ارتفاع سقف از طریق سقف کاذب ):

زمانی که شما در فضای منزل یا محل کار خود ایجاد ارتفاع میکنید،
بدین معنی که با استفاده از پله یا سقف کاذب باعث میشوید ارتفاع قسمتی از فضا با قسمت دیگر متفاوت شود،
در واقع شما این فضاهارا از هم جدا کردید و ذهن بیننده این دو فضا را یکسان نمیبیند.

استفاده از عناصری مختلف برای تفکیک فضا ( فلاورباکس یا نیم ستون یا قفسه):

قفسه می‏تواند گزینه خوبی برای فضاسازی کاذب باشد؛
درواقع بین دو فضا دیواری دیده نمی‏شود ولی احساس عدم یکسان بودن فضاها به انسان دست می‏دهد.
با این کار شما یک دیوار مجازی ساخته اید. یکی دیگر از کاربردهای فضاسازی مجازی تعدیل اندازه سطوح است.
فرض کنیدراهرو‏ای به عرض ۲٫۵ متردارید،این عرض نه به اندازه‏ای است که بتوان ازآن برای فضایی خاص ماننداتاق استفاده کرد،
و ازطرف دیگر هم برای عرض راهرو به‏ تنهایی زیاد است.باایجاد یک فلاور باکس میتوان عرض متناسب راهرو راایجاد کرد.