دفتر تهران

دفتر مرکزی خوش سازان در تهران
تهران – نارمک بزرگراه رسالت چهارراه سرسبز پلاک ۷۱۳ واحد ۱
تلفن: ۷۶۸۷۴۹۶۸-۰۲۱
ایمیل: mail@khoshsazan.com

دفترمشاوره – لندن

khoshsazan, London
Beechcroft Court BeechCroft Ave
London NW11 8BP‎
Tel: +44 20 84554203
Mobile: +44 7733113137
Email: uk@khoshsazan.com