پنجره ها به عنوان یکی از ناکارآمدترین اجزا در حوزه انرژی در ساختمان ها شناخته می شوند.
حدود یک سوم انرژی ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود.
به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است.
با فراگیر شدن تکنولوژی نانو، مکانیزم ساخت شیشه به مرحله ای از کمال رسیده که طراحی و تولید انواع شیشه را با لحاظ نمودن همزمان خواص پخشی، انعکاسی، جذبی و شفافیت جهت دستیابی به شرایط ایده ال و پاسخگویی به خواسته های مختلفی همچون کنترل نور روز و درجه حرارت مناسب، امکان پذیر کرده است.

پنجره هایی را تصور کنید که مجهز به شیشه هایی است که به نسبت شدت تابش نورخورشید تیره وروشن میشوند.
فناوری شیشه هوشمند می تواند در روزهای گرم تابستان که نور آفتاب به داخل ساختمان وارد میشود و نیاز به استفاده از دستگاه های خنک کننده و تهویه کننده هوا را افزایش میدهد به صورت هوشمند تاریک شود و از انعکاس نور جلوگیری کند و در عوض در فصول سرد سال دوباره به حالت اول بازگردد و شفاف شود.

این فناوری، تاثیر خیر کننده ای بر مدیریت مصرف انرژی، در جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان دارد.
ضرورت کنترل انرژی هنگامی مشهودترمیشود که سطح وسیعی از ساختمان با شیشه پوشیده شود که اغلب در این شرایط،
امکان حفظ گرمای محیطی مناسب و ذخیره سازی معقول انرژی به طور همزمان با مشکلاتی همراه میشود.

با پیشرفت تکنولوژی در عصرحاضر،تلاش محققان بر تولید شیشه هایی با خاصیت پخش نور بسیارکم،
جهت استفاده در ساختمان هایی با کاربری تجاری متمرکز شده است،
بطوریکه میتوان با فراهم سازی امکان ورود انرژی خورشید به داخل ساختمان و ممانعت از فرار گرمای داخل ساختمان ،مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

شیشه‌های الکتروکروماتیک

شیشه‌های الکتروکروماتیک دسته‌ای از شیشه‌ها هوشمند از الکتروکروماتیک‌ها بهره می‌برند.
الکتروکروماتیک‌ها موادی هستند که رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می‌کنند.
جریان الکتریسته باایجاد واکنش شیمیایی سبب تغییر خصوصیات مواد می‌شود وکاری می‌کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنند.

امروزه از صنعت الکترونیک در ساخت این نوع از شیشه‌های پنجره استفاده می‌شود.
نور خورشید به شیشه‌ها می‌تابد، اما از طرفی جریان الکتریکی برقرار شده، سبب می‌شود تا
یون‌ها از لایه ذخیره یونی بسمت لایه هدایت یونی حرکت کرده و به لایه الکتروکروماتیکی رجعت کنند وشیشه را شفاف نمایند.

با قطع الکتریسته فرایند برعکس عمل کرده شیشه مجدداً تیره می‌شود.
یکی از ویژگی مواد الکتروکروماتیکی قابلیت تنظیم آنهاست به طوری که می‌توان شدت کدری آنها را با تغییر مقدار جریان تنظیم کرد.
در این روش به محض لمس یک دکمه بر تیرگی شیشه افزوده خواهد شد.

شیشه‌های الکتروکروماتیک