آلاچیق فضایی برای استراحت و لدت بردن از فضای سبز موجود است.
دراین مقاله قصد داریم تمام آن چیزی که بایدپیش ازساخت یک آلاچیق در منزل تان بدانید،رابه شما نمایش دهیم.